JAMU v Brně - Přijímací zkoušky - Divadelní fakulta

Divadelní fakulta  

Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 pro bakalářský,navazující i nenavazující magisterský a doktorský studijní program Dramatická umění

Termíny podání přihlášky ke studiu: 

  • u bakalářského a magisterského nenavazujícího studia: 30. listopadu 2016
  • u bakalářského oboru divadelní manažerství (pro obě zaměření), audiovizuální tvorba a divadlo, výchovná dramatika pro Neslyšící: 28. února 2017
  • u magisterského navazujícího studia: 31. března 2017
  • u doktorského studia: 30. června 2017 

Termíny přijímacích zkoušek: 

 Dle Směrnic přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018:

stažení Adobe Reader