JAMU v Brně - Přijímací zkoušky - Akreditované studijní programy - Divadelní fakulta

Akreditované studijní programy - Divadelní fakulta  

Název studijního programu Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích 1) Forma studia2)
Dramatická umění Bakalářský studijní program
  audiovizuální tvorba a divadlo 3 P
  činoherní režie 3 P
  divadelní dramaturgie 3 P
  divadelní manažerství 3 P
  - se zaměřením na produkční management      
  - se zaměřením na jevištní management a technologie      
  dramatická výchova 3 P,K
  fyzické divadlo 3 P
  rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika 3 P
  scénografie 3 P
  taneční a pohybové divadlo a výchova 3 K
  výchovná dramatika pro Neslyšící 3 P
Dramatická umění Navazující magisterský studijní program
  audiovizuální tvorba a divadlo 2 P
  činoherní režie 2 P
  divadelní dramaturgie 2 P
  divadelní manažerství 2 P
  divadlo a výchova 2 P,K
  rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika 2 P
  scénografie 2 P
  světelný design 2 P
  taneční a pohybové divadlo a výchova 2 K
  výchovná dramatika pro Neslyšící 3 P,K
Dramatická umění Magisterský studijní program
  činoherní herectví 4 P
  muzikálové herectví 4 P
Taneční umění taneční pedagogika 5 K
Dramatická umění Doktorský studijní program
Dramatická umění   4 P,K

Divadelní fakulta JAMU je oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem v akreditovaném studijním programu
Dramatická umění

1)  Čísla v závorkách označují standardní dobu studia v magisterském studijním programu navazujícím na studijní program bakalářský.
2)  P - prezenční forma studia, K – kombinovaná forma studia