JAMU v Brně - Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky  

Informace o škole

Janáčkova akademie múzických umění v Brně byla založena v roce 1947; završilo se tak mnohaleté úsilí, spjaté ve svých počátcích s osobností Leoše Janáčka. Po nadějné aktivitě šedesátých let, utlumené tzv. normalizací, dochází k výraznému rozvoji školy po roce 1990, kdy se Janáčkova akademie prosazuje svou cílevědomou a otevřenou koncepcí. Obnoveny jsou samostatné fakulty Divadelní a Hudební, vedle rehabilitovaných pedagogů vstupují do výuky lidé mladších generací, otevírají se nové studijní obory, navazují zahraniční kontakty a výměny. JAMU je dnes veřejnou vysokou uměleckou školou univerzitního typu s bakalářským, magisterským i doktorským studiem, vedle řady uměleckých disciplín má akreditovány také obory divadelního a hudebního manažerství a na Divadelní fakultě rovněž obory dramatické výchovy, výchovné dramatiky pro Neslyšící a jevištní technologie. Umělecká tvorba studentů je veřejně prezentována v divadelním studiu Marta a v Komorní opeře, na koncertech i v rámci projektů tzv. pouličního divadla. Mezinárodní prestiž si vydobyly každoroční divadelní festival Setkání/Encounter, tradiční hudební Mezinárodní interpretační kurzy a Soutěž o cenu Leoše Janáčka. V moderním informačním, výukovém a ubytovacím centru Astorka se nachází celoškolská knihovna, multimediální studovna, ediční středisko a koleje s ubytovací kapacitou 239 míst.

 


Obecné informace o studiu na JAMU
Akreditované studijní programy JAMU
Uznání zahraničního středoškolského vzdělání

Elektronická přihláška ke studiu
Výsledky přijímacího řízení

Bankovní spojení pro platby převodem z bankovního účtu (studenti a uchazeči- Hudební fakulta)
Bankovní spojení pro platby převodem z bankovního účtu (studenti a uchazeči- Divadelní fakulta)

Vyhlášky pro uskutečnění přijímacího řízení na Hudební fakultě
Vyhlášky pro uskutečnění přijímacího řízení na Divadelní fakultě

Požadavky ke zkoušce z českého jazyka pro zahraniční zájemce o řádné studium na HF JAMU