JAMU v Brně - Orgány školy - Správní rada

Správní rada  

Členové Správní rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

 1. Božek Václav, Mgr., CSc.., náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
 2. Dvořák Daniel, Ak. arch., scénograf
 3. Kadrnka Jiří, Ing., jednatel společnosti Moss logistics s.r.o.
 4. Mareček David, MgA., Ph.D., GŘ České filharmonie Praha
 5. Martinec Lukáš Evžen, ThDr. Ing., OSA opat starobrněnský
 6. Morávek Jiří, generální ředitel SNIP&CO, spol. s.r.o.
 7. Moša Stanislav, Mgr., ředitel Městského divadla v Brně
 8. Nantl, Jiří, Mgr., LL.M, operační ředitel CEITECu, MU Brno
 9. Polívka Boleslav, herec, ředitel DBP Brno
 10. Prokeš Zdeněk, Mgr., Národní divadlo Praha
 11. Říhová Jana, Ing, ředitelka odboru financování výzkumu a vysokých škol, MŠMT
 12. Slezák Martin, Ing., náměstek ředitele ČNB, pob. Brno 
 13. Štefl Michal, Ing., předseda představenstva OHL ŽS, a.s., Brno
 14. Večerek Vladimír, prof. MVDr., CSc., předseda SR JAMU v Brně, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně 

Statut SR
Zápisy z jednání