JAMU v Brně - Orgány školy - doc. Mgr. Richard Fajnor

doc. Mgr. Richard Fajnor  

Prorektor pro zahraniční styky a zajišťování a hodnocení kvality
Mgr. Richard fajnor Adresa:

JAMU – REKTORÁT

Beethovenova 2, 662 15 BRNO

Tel.: 542 591 114, fax: 542 591 141

Mobil: +420 734 358 281

E-mail: fajnorjamucz

Absolvoval v oboru poradenská psychologie a výtvarná výchova na UKF v Nitře. Od roku 1994 pedagogicky působil na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně v ateliérech oborů Konceptuální tendence a Video-multimedia-performance. Od roku 2002 zde vedl Ateliér multimedií a podílel se na koncepční a organizační práci při vedení fakulty ve funkci proděkana a statutárního zástupce. Kromě toho v létech 2000-03 působil jako odborný asistent Ateliéru nových médií na AVU v Praze.

S Janáčkovou akademií múzických umění spolupracuje různou formou již od r.1994. Byl externím spolupracovníkem DiFa i HF. Zejména v oblasti aplikované psychologie a ve workshopech o konceptuálních, akčních a procesuálních uměleckých projevech. Podílel se na přípravě akreditace nového studijního oboru Multimediální komponování HF, kde od začátku vyučuje v hlavním oboru a od r.2009 zde působí jako interní pedagog. V současnosti je kromě jiného členem Umělecké rady FUD UJEP Ústí nad Labem, nebo expertní pracovní skupiny ELIA (European League of Institutes of the Arts Amsterdam). Organizoval a byl kurátorem mezinárodního festivalu ..MEDZI.. Skalica a dosud koordinuje autorský mezinárodní projekt Billboart Gallery Europe. Jako pedagog, organizátor workshopů a symposií i jako aktivní výtvarník ctí kvalitu klasických dovedností a zároveň se podílí na prosazování nových médií a alternativních vyjadřovacích principů. Sám používá v autorských projektech, instalacích a performance video, fotografii, akustické, ale třeba i komunikační a jiné digitální technologie.

Volné umělecké tvorbě se věnuje již od r.1990 a dosud vystavoval na mnoha domácích i mezinárodních výstavách ve významných galeriích a na prestižních festivalech. Kromě své autorské umělecké tvorby působil více než deset let jako řadový i sólový zpěvák a tanečník a také jako taneční pedagog ve folklorních souborech Skaličan, Gymnik (Bratislava), Jánošík (Brno) a Ponitran.