JAMU v Brně - Orgány školy - doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.

doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.  

  • proděkan pro výzkum tajemník Oborové rady doktorského studia předseda komise grantové soutěže specifického výzkumu člen Ediční komise člen Stipendijní komise zástupce DIFA JAMU v Society for Artistic Research (SAR) zástupce DIFA JAMU v Europe: Union of Theatre Schools and Academies (E:UTSA) hodnotitel Národního akreditačního úřadu člen redakční rady odborného časopisu Televizní studia člen Rady segmentu RUV pro segment Audiovize
  • dramaturg a scénárista spolupracující s Českou televizí a TV Nova (scénáře filmů Kája a Zabi a Tajemství dešťového pokladu, seriálů Ulice, První krok, Doktoři z Počátků a několika dokumentárních filmů a dramaturg České televize - studio Brno v letech 2007-2009: seriál Poste restante, dokumentární cykly Čtenářský deník a Česko jedna báseň, záznamy divadelních představení atd.)
  • doc. (2013), habilitační práce Dramatická tvorba brněnského studia Československé televize (1961–1991) Ph.D. (2008), disertační práce Performanční studia, školitel prof. Petr Oslzlý MgA. (2000), diplomová práce Sonáta Mondšajn (rozhlasová dramatická tvorba Ludvíka Aškenazyho), vedoucí prof. Antonín Přidal
  • proděkan pro výzkum a docent Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky Divadelní fakulty JAMU