Kolej Astorka  

Informační, výukové a ubytovací centrum JAMU Astorka

Novobranská 3

602 00 BRNO

Tel.: +420 542 592 100

Ředitel: Mgr. Jana Svobodová

E-mail: svobodovajamucz

Jiná oddělení

  • Informační centrum a knihovna JAMU
  • Ubytovací centrum
  • Ateliér muzikálové tvorby DIFA-JAMU
  • Cvičebny posluchačů HF–JAMU
  • Výzkumné centrum JAMU

Přihlášky na kolej na ak. rok 2011/2012 jsou k dispozici od 1. 3. 2011 na http://prihlasky.jamu.cz/

Telefonní seznam