JAMU v Brně - Fondy rozvoje

Fondy rozvoje  

Fond rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU

Fond rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU je vyhlašován v rámci Institucionálního rozvojového plánu JAMU a je určen všem akademickým zaměstnancům a studentům Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Na základě Na základě Směrnice rektora JAMU č. 26/2018 LJ vyhlašuje prorektor pro strategii a rozvoj soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2019.

  • Celoškolské projekty (výstupy projektu směřují k oběma fakultám) - Ing. Šárka Kusáková (kusakovajamucz; 1135)
  • Projekty HF - Ing. Kateřina Kopecká (kopeckajamucz; 1626)
  • Projekty DIFA - Mgr. et Mgr. Adéla Dědová  (dedovajamucz; 1334)
Vyhodnocení FRVUČ 2019 – vyvěšeno 13.12.2018

Vyhlášení FRVUČ- 2019 

Formulář přihlášky FRVUČ

FRVUČ – formulář závěrečné zprávy


Archív

FRVUČ 2018

FRVUČ 2017

FRVUČ 2016

FRVUČ 2015

FRVUČ 2014

Fond rozvoje výzkumné činnosti JAMU

Zápis ze zasedání komise FRVČ dne 25. ledna 2019

Doplnění Vyhlášení FRVČ 2019

Vyhlášení FRVČ 2019

Směrnice FRVČ

Formulář přihlášky FRVČ

Formulář průběžné/závěrečné zprávy FRVČ

 


Archív

FRVČ 2018