JAMU v Brně - Fondy rozvoje

Fondy rozvoje  

Fond rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU

Fond rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU je vyhlašován v rámci Institucionálního rozvojového plánu JAMU a je určen všem akademickým zaměstnancům a studentům Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Na základě Na základě Směrnice rektora JAMU č. 26/2018 LJ vyhlašuje prorektor pro strategii a rozvoj soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2019.

  • Celoškolské projekty (výstupy projektu směřují k oběma fakultám) - Ing. Šárka Kusáková (kusakovajamucz; 1135)
  • Projekty HF - Ing. Kateřina Kopecká (kopeckajamucz; 1626)
  • Projekty DIFA - Mgr. et Mgr. Adéla Dědová  (dedovajamucz; 1334)
Vyhodnocení FRVUČ 2019 – vyvěšeno 13.12.2018

Směrnice o Fondu rozvoje výzkumné činnosti (platnost 31. května 2018, účinnost 1. června 2018)

Vyhlášení FRVUČ- 2019 

Formulář přihlášky FRVUČ

FRVUČ – formulář závěrečné zprávy


Archív

FRVUČ 2018

FRVUČ 2017

FRVUČ 2016

FRVUČ 2015

FRVUČ 2014

Fond rozvoje výzkumné činnosti JAMU

Vyhlášení FRVČ 2019

Směrnice FRVČ

Formulář přihlášky FRVČ

Formulář průběžné/závěrečné zprávy FRVČ

 


Archív

FRVČ 2018