JAMU v Brně - Fond rozvoje

Fond rozvoje  

Fond rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU je vyhlašován v rámci Institucionálního rozvojového plánu JAMU a je určen všem akademickým zaměstnancům a studentům Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje prorektor pro studijní, pedagogickou a uměleckou činnost soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2017.

  • Celoškolské projekty (výstupy projektu směřují k oběma fakultám) - Mgr. Zdeňka Pulicarová (pulicarovajamucz; 1146)
  • Projekty HF - Ing. Kateřina Kopecká (kopeckajamucz; 1626)
  • Projekty DIFA - Mgr. et Mgr. Adéla Dědová  (dedovajamucz; 1334)

Směrnice o FRVUČ

Vyhlášení FRVUČ- 2017 

Formulář přihlášky FRVUČ

FRVUČ – formulář závěrečné zprávy

Vyhodnocení FRVUČ 2017 - vyvěšeno 14.12.2016


Archív

FRVUČ 2016

FRVUČ 2015

FRVUČ 2014