JAMU v Brně - Aktuality - Zemřeli dva profesoři Divadelní fakulty JAMU: prof. MgA. Nika Brettschneiderová a prof. PhDr. Josef Kovalčuk

Zemřeli dva profesoři Divadelní fakulty JAMU: prof. MgA. Nika Brettschneiderová a prof. PhDr. Josef Kovalčuk  

V jediném dnu o víkendu zemřeli dva profesoři Divadelní fakulty JAMU: prof. MgA. Nika Brettschneiderová a prof. PhDr. Josef Kovalčuk. „Poslední červen roku 2018 se stal pro mne osobně i pro Janáčkovu akademii múzických umění černým dnem. V časných ranních hodinách zemřela profesorka Nika Brettschneiderová, která byla na začátku sedmdesátých let, v době kdy jsem zde začínal svou dramaturgickou dráhu, mladou členkou hereckého souboru Divadla na provázku a večer nás opustil prorektor JAMU profesor Josef Kovalčuk. Osobně v něm ztrácím jednoho z nejbližších životních přátel i divadelních spolupracovníků. Jeho odchod je nejen pro mne osobně, ale i pro celou JAMU nenahraditelnou ztrátou. Josef Kovalčuk byl jednou z největších divadelních osobností českého divadla poslední čtvrtiny 20. století a základním koncepčním tvůrcem HaDivadla v tomto období a od počátku devadesátých let nezaměnitelným dílem též spolutvořil Divadelní fakultu a celou Janáčkovu akademii múzických umění,“ uvedl rektor JAMU Prof. Mgr. Petr Oslzlý.

Česká herečka a profesorka brněnské Janáčkovy akademie múzických umění Nika Brettschneiderová zemřela ve Vídni ve věku 67 let. Žena, která v roce 1973 absolvovala na stejné škole herectví, hrála ve Studiu Ypsilon, Huse na provázku a HaDivadle. V roce 1977 ji komunistický režim donutil vystěhovat se jako signatářku Charty 77 do Rakouska, kde s manželem Ludvíkem Kavínem založila Theater Brett. Po roce 1989 se vrátila i do Československa a od roku 1990 učila na JAMU hereckou a pohybovou výchovu. V roce 1997 se habilitovala na Divadelní fakultě JAMU, kde se stala vedoucí ateliéru herecké výchovy. V roce 2007 byla jmenovaná profesorkou.

Prof. PhDr. Josef Kovalčuk, který se narodil 5. srpna 1948 v Trutnově, pracoval nyní jako prorektor pro tvůrčí činnost JAMU. Za měsíc by oslavil sedmdesáté narozeniny. Tento významný divadelní dramaturg a teatrolog vystudoval Filozofickou fakultu UP v Olomouci a dramaturgii na pražské DAMU. Spoluzakládal HaDivadlo, ve kterém od roku 1974 do roku 1996 pracoval jako dramaturg. V letech 1997 – 2002 působil jako dramaturg a umělecký šéf činohry Národního divadla v Praze. V letech 2009-13 byl dramaturgem Divadla Husa na provázku.

Výrazně se zasloužil o vybudování obnovené Divadelní fakulty JAMU. Jejím děkanem byl v letech 1990 – 1996 a 2002 – 2008. Podílel se rovněž na založení mezinárodního festivalu divadelních škol Setkání /Encounter i na vytvoření tradice mezinárodních vědeckých a doktorských konferencí na fakultě. Na Divadelní fakultě byl vedoucím jednoho z ateliérů režie a dramaturgie i předsedou oborové rady doktorského studia. Byl rovněž vedoucím kabinetu pro výzkum divadla a dramatu. Josef Kovalčuk byl také autorem řady divadelních her, scénářů, adaptací a dramatizací, stejně tak jako publikací a studií o autorském a studiovém divadle.

Děkujeme za Vaši práci pro školu a jsme hluboce zarmouceni. Čest Vaší památce!

O obou smutečních rozloučeních budeme informovat.

Mgr. Luboš Mareček, Ph.D.