JAMU v Brně - Aktuality - Zemřel čestný doktor JAMU John Tyrrell

Zemřel čestný doktor JAMU John Tyrrell  

Zemřel čestný doktor JAMU, britský muzikolog a jedna z nejvýznamnějších osobností současné světové muzikologie John Tyrrell. Muž, který se svou vynikající odbornou činností zapsal jako přední světový odborník na život a dílo Leoše Janáčka. Pro Janáčkovu akademii múzických umění v Brně to byla v dubnu roku 2011 velká čest, že udělila své nejvyšší vyznamenání mimořádnému odborníkovi, který celý svůj život zasvětil detailnímu muzikologickému bádání a který významnou měrou přispěl k celosvětovému věhlasu Janáčkova díla i k věhlasu české hudby.

John Tyrrell se narodil 17. srpna 1942 v Salisbury v Jižní Rhodézii (dnes Harare, Zimbabwe). Na univerzitě v Kapském Městě získal v roce 1963 bakalářský titul. Po svém příjezdu do Velké Británie začal navštěvovat Univerzitu v Oxfordu, kde se začal intenzivně zajímat o dílo patrona naší umělecké akademie. Janáček se stal jeho osudem.

Tyrrell navštívil poprvé Brno v polovině šedesátých let, aby zde zahájil svá dlouhodobá studia Mistrova díla. Do Janáčkova města přijel bez znalosti češtiny a strávil v Brně celé dva roky, během kterých se naučil bezchybně česky a poznal Janáčkovo dílo do hloubky. Do Brna se pak po celý život pravidelně vracel nejen kvůli svému bádání, ale také u příležitosti významných janáčkovských výročí a událostí s nimi souvisejících. V letech 2000–2008 působil John Tyrrell jako profesor na univerzitě v Cardiff u, své vědomosti však předával na jiných vysokých školách: brněnská JAMU měla tu čest, že zde přednášel také. Třeba právě v týdnu předcházejícímu slavnostnímu aktu udělení titulu Doctor honoris causa. Ve své přednášce, při jehož udělení 15. dubna 2011 v brněnském Besedním domě dekorovaný Tyrrell pronesl slova, která stojí za opakování:

„Je krásné dostat ocenění zrovna od Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Tento ústav nese jméno Janáčka. Je pokračováním a realizací jeho aspirací a snů. Za Janáčka se jeho skromná varhanická škola stala aspoň konzervatoří, ale vždycky tanulo Janáčkovi na mysli něco vznešenějšího – vyšší hudební škola. Jistě by byl Janáček sám pyšný, že dneska na JAMU přicházejí nejen studenti z celé republiky, ale z celého světa. Je rovněž krásné dostat ocenění přímo v této pěkné historické síni, která je tak úzce spjata s českými národními touhami v Brně. Je to budova, kde nesčíslněkrát Janáček sám dirigoval a organizoval koncerty a slyšel provedení svých skladeb. A je to krásné dostat ocenění od ústavu, který je na ně mimořádně skoupý. Čestný doktorát JAMU není každodenní záležitost, ani každoroční. Jen občasná. JAMU je ústavem, který oceňuje pouze velikány – což ovšem znamená, že mezi ně moc nepatřím. Jak vidíte, mám malou postavu. Mezi těmi, kteří už dostali od Janáčkovy akademie doktorát honoris causa, jsou Pierre Boulez, Václav Havel, Sir Tom Stoppard, a ovšem můj kolega a přítel Sir Charles Mackerras.“

V centru badatelského zájmu Johna Tyrrella vždy byl Leoš Janáček, k JAMU měl tento náš čestný doktor hluboký vztah, což doložil svým projevem. S hlubokou úctou na tohoto muže vzpomínáme… RIP John Tyrrell!

Mgr. Luboš Mareček, Ph.D.

marecekjamucz