JAMU v Brně - Aktuality - Také JAMU se připojí k projektu 100 lip

Také JAMU se připojí k projektu 100 lip  

První říjnový den se také naše škola připojí k projektu Jihomoravského kraje nazvaného 100 lip. V pondělí 1. 10. ve 12. 30 hodin za Ústavním soudem (Žerotínovo náměstí) v Brně bude za účasti vedení školy a fakult vysazena také lípa JAMU. Slavnostní akt doprovodí vystoupení studentů muzikálového herectví Divadelní fakulty a fanfára v podání studentů Hudební fakulty.

Akcí "100 lip - 100 oslav" si Jihomoravský kraj symbolicky připomíná sté výročí vzniku Československa. Na stovce vybraných míst v kraji bude do konce roku vysázeno 100 lip srdčitých. První z nich vysadil hejtman Bohumil Šimek 3. dubna 2018 v Čejkovicích.  „Chceme zasadit 100 lip srdčitých nejen jako symboly demokracie, ale také jako symboly lidské pospolitosti a hrdosti. Byly to právě lípy, které byly vysazovány v roce 1928 k desetiletému výročí republiky, ve stoleté historii to byly právě lípy, pod nimiž se lidé setkávali, a budou to právě lípy, které budou svědky setkání budoucích,“ uvedl hejtman Šimek. V termínech duben - červen a září - říjen zasadí 64 lip jednotliví zastupitelé kraje, 18 lip hejtman kraje, 6 lip rektoři brněnských univerzit a 12 lip vybrané významné osobnosti kraje. Partnerem projektu je Český rozhlas Brno, odborným garantem je Mendelova univerzita v Brně, která poskytne poradenský servis.

Plakát

Mgr. Luboš Mareček, Ph.D.

marecekjamucz