JAMU v Brně - Aktuality - Prohlášení rektora JAMU prof. Mgr. Petra Oslzlého ke 30. výročí masakru na náměstí Nebeského klidu

Prohlášení rektora JAMU prof. Mgr. Petra Oslzlého ke 30. výročí masakru na náměstí Nebeského klidu  

V roce třicátého výročí návratu svobody do naší země cítím jako etický závazek připomenout oběti vojenského zásahu, kterým byly v noci z 3. na 4. června 1989 krvavě ukončeny protesty na náměstí Nebeského klidu v Pekingu. Stejně jako ty naše v listopadu 1989 byly požadavky studentů a ostatních účastníků demonstrací v Pekingu voláním po naplnění základního lidského a občanského práva, jímž je život ve svobodné společnosti bez totality. Jejich touha se nenaplnila, ale poselství jejich obětí je stále živé a aktuální.

V Brně 3. června 2019

prof. Mgr. Petr Oslzlý

rektor Janáčkovy akademie múzických umění