JAMU v Brně - Aktuality - Mladí dirigenti z HF JAMU připravili velký orchestrální koncert

Mladí dirigenti z HF JAMU připravili velký orchestrální koncert  

Další dvojice mladých dirigentů z Hudební fakulty JAMU se představí při společném orchestrálním koncertu v brněnském Besedním domě. Studenti dirigování Joel Hána a Tomáš Küfhaber povedou na šedesát hráčů Moravské filharmonie Olomouc (MFO). Jedinečné vystoupení, které bude pro mladé umělce na mnoho způsobů premiérou, se uskuteční na v pátek 27. dubna od 19 hodin v brněnském Besedním domě. Zájemci uslyší skladby Rudolfa Drozda, Leoše Janáčka, Felixe Mendelssohna –Bartholdyho a Frigese Hidase.

„Jako hlavní skladbu večera jsem si vybral Janáčkova Tarase Bulbu, v magisterském studiu se totiž věnuji především interpretaci jeho děl a taktéž i diplomovou práci zaměřuji na raná symfonická díla tohoto skladatele,“ uvedl k programové skladbě večera Joel Hána. Významným inspiračním zdrojem Janáčkových skladeb byl jeho blízký vztah k Rusku. V době první světové války, kdy byl mj. násilně rozehnán Ruský kroužek v Brně, obrátil Janáček svou pozornost k velkolepému obrazu ukrajinské historie a k postavě kozáckého atamana Tarase Bulby. Tři části díla představují tři osobnosti hrdinského rodu: nejprve Taras po bitvě u Dubna vlastní rukou zabije syna Andrije, protože z lásky k dceři polského vojvody přeběhl k nepřátelům. V druhé části, Smrt Ostapova, je otec svědkem popravy druhého syna, zajatého Poláky. Do třetice skladatel vykreslil obraz tragické smrti Tarasovy na hranici v roce 1628, ale také jeho vidinu vítězství a slavné budoucnosti vlastního národa.

Druhé dílo současného skladatele bylo mladému dirigentovi podle jeho slov přiděleno katedrou, na níž na HF JAMU studuje. Půjde o absolventskou skladbu bakalářského studiaThe Philosophy of Karma, jejímž autorem je Rudolf Drozd. Hánův kolega Tomáš Küfhaber povede zase olomoucké filharmoniky při předehře Hebridy od Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Večer uzavře Koncert pro hoboj a orchestr od maďarského autora Frigyese Hidase. Co tento koncert pro mladého umělce v jeho dosavadní kariéře znamená, formuluje Joel Hána jasně: „Ve svém profesním životě se už běžně dostávám k profesionálním symfonickým tělesům, takže je to další z milých koncertů. Těším se na něj obzvláště kvůli Tarasu Bulbovi. Mnoho muzikantů z Moravské filharmonie Olomouc jsou moji kolegové z olomoucké konzervatoře, takže věřím, že to bude usměvavá spolupráce.“ Pozítří povede bezmála šest desítek olomouckých filharmoniků, stál již však v čele větších těles. Při loňském benefičním koncertě v Adršpašských skalách s Police Symphony Orchestra vedl Hána orchestr čítající pětašedesát hráčů, k jejichž hraní navrch zpíval šedesátičlenný Kühnův smíšený sbor. Tomuto koncertu přihlíželo čtyři tisíce lidí. V červenci čeká Joela Hálu v pražské O2 aréně dirigování při Galavečeru všesokolského sletu, kdy propojí svůj brněnský orchestr (Symfonický orchestr Sokola Brno I) a Police Symphony Orchestra. „Povedu asi stovku muzikantů a čekáme zhruba patnáctitisícovou návštěvnost,“ dodal ke své další kariéře dirigenta Hála.
Vstupenky na tento zajímavý večer je možno zakoupit u večerní pokladny od 18.30 hodin. Vstupné je ve výši 150 korun, pro důchodce za 100 korun.

Mgr. Luboš Mareček, marecekjamucz

joel-hana

Joel Hána