JAMU v Brně - Aktuality - Mezi patnáctkou vyznamenaných Cenou města Brna jsou dva laureáti z JAMU

Mezi patnáctkou vyznamenaných Cenou města Brna jsou dva laureáti z JAMU  

Celkem patnáct osobností, mezi nimi jedna dvojice a jeden kolektiv, respektive instituce, převzalo včera od primátorky Markéty Vaňkové Cenu města Brna za rok 2018. Jsou mezi nimi i dva akademičtí pracovníci Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Za dlouhodobé šíření dobrého jména města Brna prostřednictvím hudební kultury u nás i v zahraničí si ocenění odnesl klavírní virtuóz a pedagog Katedry klavírní interpretace Hudební fakultu JAMU MgA. Igor Ardašev.  V kategorii dramatického umění vyzdvihlo město práci režiséra a stávajícího proděkana Divadelní fakulty JAMU prof. MgA. Ivo Krobota.

„Byl bych pokrytec, kdybych nepřiznal, že to potěší a jistě by byla moc šťastná moje babička, která často bědovala, co jsem si to vybral za řemeslo,“ poznamenal k udělení ceny Ivo Krobot. Hned dodává, jak jej zároveň těší, že se přidal k řadě skvělých kolegů a přátel v oboru. Krobot na půdě oceňujícího města vytvořil mimo jiné v Divadle Husa na provázku s dramaturgem Petrem Oslzlým řadu významných inscenací, například Taneční hodiny a Rozvzpomínání podle Bohumila Hrabala nebo slavnou Babičku s Jiřím Pechou v hlavní roli.

Klavírista mezinárodního renomé Igor Ardašev si také sošky s vyobrazeným znakem města cení: “Mám radost z uděleného ocenění a velmi si jej považuji. Je pro mne sdělením, že má práce v oboru interpretace klasické hudby dává v dlouhodobém horizontu pro společnost nějaký smysl.“ Ardašev se podle vlastních slov vždy domníval, že klasická hudba může mít nemalý podíl na tom, aby společnost byla silná nejen ekonomicky, ale i duchem. „Rád bych v tomto směru svou troškou do mlýna i nadále přispíval,“ doplnil hudebník a pedagog.      

Ceny města Brna předávala laureátům ve Sněmovním sále Nové radnice primátorka města Brna Markéta Vaňková. „Už ze starověku pochází myšlenka, že obec netvoří zdi, ale lidé. Brno se mimo jiné může chlubit vědecko-výzkumnými, soudními a kulturními institucemi, vysokými školami, veletrhy, architekturou nebo sportovními úspěchy. To všechno je přirozeně dílem mnoha generací zdejších obyvatel a skrývá se za tím spousta úsilí a mimořádných schopností. A je třeba, abychom ty nejlepší, kteří dávají nosným a progresivním myšlenkám kousek po kousku tvar, neustále připomínali a vyzdvihovali,“ prohlásila na úvod slavnostního ceremoniálu Markéta Vaňková.

Včera obdrželo Cenu města Brna historicky nejvíce osobností za jediný večer. V patnácti vyhlašovaných kategoriích totiž uspěly také dvě dvojice.  Seznam všech laureátů lze najít zde: https://www.brno.cz/obcan/vyznamne-osoby-a-vyroci/ceny-mesta-brna/

Komise pro udělení Ceny města Brna posuzovala celkem 56 návrhů na vyznamenání 41 osobností, dvou dvojic a jednoho kolektivu. Z doporučených kandidátů pak zastupitelstvo vybralo a schválilo 15 laureátů, z nich jednu dvojici, a jednu instituci.

Mgr. Luboš Mareček, Ph.D.
marecekjamucz