JAMU v Brně - Aktuality - JAMU si dnes připomíná devadesát let od smrti svého patrona

JAMU si dnes připomíná devadesát let od smrti svého patrona  

Před devadesáti lety zemřel Leoš Janáček

Na JAMU jsme si připomněli kulaté 90. výročí úmrtí skladatele a patrona naší akademie Leoše Janáčka. Jeden z nejvýznamnějších českých skladatelů zemřel náhle 12. srpna 1928 v ostravské nemocnici, kam byl se zápalem plic převezen z prázdninového pobytu v rodných Hukvaldech na severní Moravě. Mistr zesnul v srpnovou neděli v deset hodin dopoledne ve věku 74 let. Pohřeb se konal o tři dny později v Brně tedy městě, v němž prožil většinu života. Janáček je pochován na brněnském Ústředním hřbitově v tzv. čestném kruhu. Autorem náhrobku jeho náhrobku je výtvarník Eduard Milén čili umělec, který navrhl scénu a kostýmy ke světové premiéře opery Příhody lišky Bystroušky.

Janáček po celý svůj život usiloval o vznik hudební školy v Brně. Po vzniku Československé republiky si již pětašedesátiletý Janáček okamžitě uvědomil, že nová politická situace umožňuje zřízení hudební konzervatoře v Brně. Janáček tedy nejprve roku 1919 přetvořil varhanickou školu a školu Besedy brněnské v soukromou konzervatoř. Chtěl ovšem, aby byla zestátněna, k čemuž došlo v březnu 1920. Vznikla ovšem pouze jako střední škola. Navrch všeho nebyl do jejího čela zvolen Janáček, ale jeho žák Jan Kunc (ten byl v letech 1947–1948 děkanem Hudební fakulty JAMU v Brně). Janáček byl mezi tím jmenován profesorem mistrovské školy pražské konzervatoře s působností v Brně. 
Jeho idea vysoké hudební školy se naplnila až po Mistrově smrti v roce 1947, kdy byla zřízena naše akademie nesoucí od svého vzniku jméno Leoše Janáčka. JAMU je dnes veřejná vysoká škola nesoucí ve svém štítu jméno muže, který se o brněnské hudební školství zasloužil jako nikdo jiný.

Mgr. Luboš Mareček, Ph.D.
marecekjamucz