JAMU v Brně - Aktuality - JAMU má obměněnou správní radu

JAMU má obměněnou správní radu  

Včera na JAMU zasedala správní rada v novém složení. Vítáme dva její nové členy: senátorku JUDr. Elišku Wagnerovou Ph.D. a ředitele Národního divadla Brno, MgA. Martina Glasera (na snímku zcela vpravo). Správní rada naší akademie dbá na zachování účelu, pro který byla JAMU zřízena, na uplatnění veřejného zájmu v její činnosti a na řádné hospodaření s jejím majetkem. Právě včera rada schvalovala rozpočet na rok 2018 a Institucionální plány za rok 2017.

spravni rada jamu

Mgr. Luboš Mareček

marecekjamucz