JAMU v Brně - Aktuality - Hudební fakulta JAMU zve na bohatý vánoční koncert

Hudební fakulta JAMU zve na bohatý vánoční koncert  

Opravdu bohatý program nabídnou komorní soubory a sbory Hudební fakulty JAMU při tradičním vánočním koncertu školy, který se uskuteční 18. a 19. prosince. V Divadle na Orlí se představí kupříkladu trombonový kvartet, žesťový nonet, soubor staré hudby, dechová harmonie, Percussion Ensemble a také dva pěvecké sbory. Oba večery začínají v 19 hodin a zvána je široká hudbymilovná veřejnost.

„Historie vánočních koncertů naši fakulty začala už před patnácti lety ještě v Besedním domě. Vánoce jsou přece nejkrásnější svátky v roce, a proto v této tradici chceme pokračovat,“ uvedl děkan Hudební fakulty JAMU profesor Jindřich Petráš. Koncert s nebývale širokou nabídkou hudby od baroka až do současnosti je určený pro pedagogy, studenty a samozřejmě i pro veřejnost a tedy všechny, kdo mají rádi hezkou a zajímavou hudbu. Vstupné činí 150 korun, senioři a důchodci zaplatí za lístek jen sto korun.

Program zhruba devadesátiminutového večera je opulentní v časovém i stylovém rozpětí od Händela přes Schuberta a Debussyho až k autorům současným jako jsou John Psaltas, Antonín Tučapský či Jean Francaix.  „Programová sestava vychází z návrhů jednotlivých kateder a finálně jej sestavuje dramaturgická rada tak, aby vánoční koncert prezentoval široký záběr interpretačních možností naší fakulty,“ vysvětlil děkan Petráš. Na letošním koncertu vystoupí také studentka Zuzana Skopová z Divadelní fakulty JAMU, která posluchače oběma večery provede slovem. Na vánočních koncertech se představují nejrůznější interpretační komorní soubory a pěvecké sbory HF JAMU. „Našim ústředním přáním je, aby byl program co nejpestřejší. Vzhledem k tomu, že uslyšíme zajímavé soubory i repertoár, těším se na všechny skladby a také na vánoční atmosféru, kterou koncert zajisté navodí,“ poznamenal děkan Petráš.

 Večer rozdělený přestávkou podle něj primárně nemá představovat nějakou svéráznou dramaturgickou linii programu a těles: vychází z nabídky výstupů ze studia v různých oborech a snaží se skladby formovat do zajímavých celků. Jmenovaná komorní seskupení, která se představí na koncertě, v této podobě stejný repertoár interpretují v rámci svých studijních povinností. „Vzhledem k počtu studijních oborů na naší fakultě a celkově i hráčů-studentů je počet komorních uskupení školy mnohem vyšší než prezentuje nabídka koncertu,“ doplnil Petráš.

 Ve vánočním období má posluchač jistě příležitost navštívit mnoho koncertů. V čem a čím je ale tento jedinečný? „Jsem přesvědčen o tom, že posluchači, kteří navštíví Vánoční koncert Hudební fakulty JAMU, ocení nejen vysoký standard interpretačních výkonů, ale také entuziasmus mladých muzikantů, jejichž hudební nadšení je leckdy doslova "nakažlivé". Věřím, že každý bude odcházet s nezapomenutelnými dojmy,“ uzavřel děkan pořádající fakulty.

Program akce

Mgr. Luboš Mareček Ph.D.
marecekjamucz