JAMU v Brně - Aktuality - HF JAMU POŘÁDÁ MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ KONFERENCI JAMUsica

HF JAMU POŘÁDÁ MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ KONFERENCI JAMUsica  

Nově koncipovaná mezinárodní hudební konference JAMUsica, která se bude konat od 6.11. do 7. 11. na Hudební fakultě, navazuje na tradici úspěšných sympózií této instituce "Musica Nova" a "Musica Antiqua - Musica Nova", pořádaných v různých obměnách již od roku 2005. Její aktuální podoba reaguje na soudobé trendy ve světě hudebního umění i hudební vědy. Konference se snaží organicky propojit reflexi uvedených oblastí do širokého spektra možných uměleckých či vědeckých přístupů.

Program