JAMU v Brně - Aktuality - Dotazník k jazykovým kurzům

Dotazník k jazykovým kurzům  

Vážení zaměstnanci, 

v měsíci srpnu 2018 bude ukončen projekt „Komplexní systém dalšího vzdělávání pracovníků JAMU“. V rámci udržitelnosti projektu probíhaly jazykové kurzy, které bychom chtěli nabídnout zaměstnancům i v dalších obdobích.

V této souvislosti Vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, jehož cílem je zjistit Váš další případný zájem o individuální kurzy (dvouhodinovou výukou/1x týdně od října do června) a o kurzy intenzivní (týdenní intenzivní kurz AJ - výuka zima - Brno, výuka léto – výjezdní kurz). 

Dotazník naleznete na níže uvedené adrese:

http://forms.jamu.cz/jamu/dotaznik_jazyky_2018.php 

Prosíme o jeho vyplnění nejpozději do 31. 5. 2018. 

Za Váš čas předem děkujeme, 

 

Mgr. Martina Dozbabová

vedoucí sekretariátu rektora JAMU

Janáčkova akademie múzických umění v Brně 

 

Mgr. Vladislava Bartušková

Vedoucí projektové kanceláře JAMU 

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Rektorát

Beethovenova 2

662 15 Brno

tel: +420 542 591 146

mobil: +420 777 470 406

email: bartuskovajamucz