JAMU v Brně  

19.5.2016 JAMU hledá jednotný vizuální styl
12.5.2016 Pozvánka na zasedání AS JAMU konaného dne 18.5.2016
27.4.2016 Studenti JAMU jsou zváni na přednášku managementu Televizního studia Brno ČT
26.4.2016 Děkanem Hudební fakulty JAMU byl pro období 2016 až 2020 zvolen prof. MgA. Jindřich Petráš
18.4.2016 Na mezinárodním festivalu Setkání/Encounter v Brně zaujaly herečky z Polska a Francie
8.4.2016 Volba kandidáta na funkci děkana HF JAMU se uskuteční 26. 4. 2016 v 16.00 hod. v Aule HF JAMU
5.4.2016 Závazná přihláška na letní intenzivní kurz anglického jazyka - kapacita kurzu je naplněna, v případě zájmu se můžete hlásit jako náhradníci na adresu dozbabovajamucz
5.4.2016 Děkanem Divadelní fakulty JAMU byl pro období 2016 až 2020 zvolen doc. Mgr. Petr Francán
4.4.2016 Mladí divadelníci z celého světa se sjíždějí na festival JAMU
1.4.2016 Byl zahájen příjem přihlášek k ubytování na koleji Astorka pro akademický rok 2016/2017
Přihlášky podávejte nejpozději do 10. 6. 2016 na adrese http://prihlasky.jamu.cz/2016
1.4.2016 Rektor JAMU v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Ředitel Informačního, výukového a ubytovacího centra JAMU
Podrobnosti zde.
 1.4.2016

Srdečně vás zveme na mezinárodní konferenci SYMPOSIUM: UMĚNÍ | HUDBA | MANAGEMENT.
Konference se uskuteční 4.- 6. dubna na půdě Hudební fakulty JAMU a Divadla na Orlí. Součástí Symposia je Fórum zaměstnavatelů, které se bude konat 4. dubna na Hudební fakultě JAMU.

31.3.2016 Studenti JAMU hledají s Vonnegutem adekvátní pocit smyslu života

Co hrajeme

Archiv aktualit